Målet med kursen

Du ser att ditt barn har förändrats sen hen började skolan. Nyfikenheten och kreativiteten är som bortblåsta. Hen uttrycker att det är tråkigt att lära sig. Kanske vill hen inte gå till skolan. Vad är det egentligen som händer?

I den här kursen lär du dig hur skolsystemet har påverkat dig, hur du lever ditt liv och hur du möter ditt barn - samt varför det påverkar dagens barn så negativt. Du lär dig att förstå grunden till skolskadade barns beteenden, varför de i sig inte är problematiska utan bara en sund reaktion på ett sjukt system.

Och viktigast av allt: du får en djupare förståelse för hur din egen oro påverkar ditt barns psykiska hälsa, och hur du kan hantera det genom tänka i nya banor kring ditt barns situation. Du lär dig varför din tillit till barns förmågor och kapacitet är en så viktig del i ditt barns utveckling, lärande och läkning, samt vilka konsekvenser det får att inte lita på sitt barns kapacitet. Du får möjlighet att träna på förmågan att skifta fokus från yttre störningar till det som verkligen betyder något: relationen till ditt barn.

BARNS LÄRANDE

Många föräldrar är oroliga för sina barns framtid. Vi matas dagligen med budskap som får oss att tro att katastrofen närmar sig om våra barn "hamnar på efterkälken". I den här kursen får du insikt i att det finns så många fler vägar till lärande än den enkelspåriga väg skolan erbjuder. Du lär dig HUR barn och unga lär sig på ett naturligt och fritt sätt, samt varför det är så viktigt att barn får styra över sin egen inlärning och vad du kan göra för att stötta det.

Du får också en förståelse för sammanhangets roll för inlärning, och hur du kan bli en mer medveten del av ditt barns sammanhang. Du lär dig varför det är så fundamentalt att ditt barn får känna att hen är ansvarig för sin egen inlärning - utan tvång eller kontroll från vuxna.

HUR FUNKAR KURSEN?

Via ökad kunskap, en djupare förståelse och reflekterande frågor som konfronterar ett begränsat tankesätt kommer du att kunna släppa en del av stressen och pressen och utveckla en större tillit till ditt barns förmåga att läka och växa. De verktyg du får med dig är till för att träna på hur du stöttar ditt barn rent konkret.

Målet är att du med ny kunskap nya synsätt inte bara ska känna att du kan släppa oron för huruvida ditt barn kommer att läka och lära sig - eller ej. Tanken är att du ska känna tillförsikt, optimism och - förhoppningsvis - även ett "jäklar anamma": nu fixar vi det här!

Teori i kombination med djup reflektion och konkreta verktyg som du praktiserar med dig själv och med ditt barn är det som kommer att göra att ditt barn, sakta men säkert, läker och blir hel och redo för världen igen.

Utöver videoinspelningarna får du presentationen för varje del i en PDF samt reflektionsuppgifter till varje video att jobba med i din egen takt.

Du lär dig bland annat:

 • Varför skolans grund inte möter barns behov

 • Vilka strategier som skolskadade barn utvecklar och hur du hanterar dem

 • Hur yttre press på barnet försvårar läkningen

 • Möta ditt barn där hen är

 • Hur du undviker att dina rädslor krockar med ditt barns behov

 • Lärande är naturligt och sker hela tiden

 • Hur du skapar ett bra lärosammanhang för ditt barn

 • Ge maximalt stöd utan att störa eller styra processen

 • Stötta oberoende och självständighet

 • Om adultism, social acceptans och hur du skapar en trygg miljö

Kursinnehåll

  1. Skolans ursprung och grund

  2. Vad lär vi oss egentligen i skolan?

  3. Skolan möter inte barnens grundbehov

  4. Strategier som skolskadade barn utvecklar

  5. Första steget till läkning

  1. Våra barns inre konfigurering

  2. Hantera din oro och satsa på anknytning

  3. Brist på tillit får konsekvenser

  4. Barn läker via anknytning och tillit

  1. Fritt och naturligt lärande

  2. Inlärning är naturligt och sker hela tiden

  3. Sammanhang versus innehåll

  4. Värdet av det egna valet

  5. Ansvar för sin egen inlärning

  1. Stötta ditt barns frihet och val

  2. Omfamna multipla intelligenser

  3. Vikten av den fria leken

  4. Maximalt stöd med minimal styrning/störning

  5. Autentiska relationer

  1. Skärmar och skolskadade barn

  1. Föreläsning: Varför blir barn skolskadade?

Om den här kursen

 • $395.00
 • 21 lessons
 • 4.5 hours of video content

Bonusmaterial

 • Föreläsningen "Varför blir barn skolskadade"

  Värde: $50

  En förinspelad föreläsning för föräldrar med skolskadade barn samt vuxna som arbetar med barn. Vi går igenom vad en skolskada är; hur den uppstår; varför vissa barn mår otroligt dåligt av att vara i skolan; samt vad du som vuxen kan göra.

 • Minikursen "Skärmtid och skolskadade barn"

  Värde: $45

  Att skolskadade barn fastnar vid skärmar är helt naturligt, och vi vuxna får panik för vi tror att det handlar om beroende. I den här 15 minuter långa videon får du lära dig hur du kan stötta ditt barns skärmtid som del av hens läkeprocess.

Vanliga frågor

 • Hur kan den här kursen hjälpa mig och mitt barn när vi lyder under skolplikten?

  Det är nog den vanligaste frågan jag får, och jag förstår den till fullo. Det är sant att skolplikten ligger i vägen och inte direkt underlättar läkningen av våra barn. Trots det, finns det ändå så oerhört mycket vi vuxna kan göra för att skapa en trygg, tillåtande och kravlös miljö där vi kan möta våra barn där de är, och se till att tillgodose deras grundläggande behov. Det handlar om att i grunden förändra vårt förhållningssätt till dem, vilket kräver djup insikt i problematiken samt VAD i oss själva vi kan och bör jobba på för att skifta HUR vi beter oss mot våra barn. Kort sagt: JA, ditt barn kan läka trots skolplikten!

 • Är målet med kursen att mitt barn ska komma tillbaka till skolan?

  Nej. Målet med kursen är INTE att barnen ska komma tillbaka till skolan. Målet är att de ska komma tillbaka till livet. Läka, må bra, bli glada och nyfikna igen. Lyckas du med det, är det möjligt att ditt barn i framtiden vill och kan komma tillbaka till skolan. Det är i så fall en bieffekt av läkningen, inte målet i sig.

 • Hur snabbt kan jag räkna med att mitt barn läker?

  Jag vet att du som förälder till ett skolskadat barn också lider. Det är fruktansvärt att se sitt barn må så dåligt och stå vid sidan och känna att man inte kan göra något. För mig handlar det inte om hur snabbt man kan läka. Fokusen för läkningen måste ligga på processen - inte på resultatet. Om du som förälder har bråttom, kommer det att påverka ditt barn negativt. Det blir samma som i skolan: fokus på resultat och mål - inte på hur barnet mår. Eftersom varje barn är unikt och deras läkning beror på hur DU hanterar dig själv och på ditt förhållningssätt till ditt barn, är detta en fråga som inte har ett svar. Jag manar till tålamod och tillit till processen, till dig själv och framför allt till ditt barns förmåga att läka när du ger hen de förutsättningar hen behöver för att kunna göra det. Där har brådska ingen plats.

Investera i dig själv och i ditt barn

Priset står i dollar därför att kursen ligger på den amerikanska kursplattformen Radical Learning. Kolla med en valutakonverterare innan eller tryck på "köp" för att se vad priset blir i svenska kronor!

Kursledare

Rebecka Koritz

Pedagog, föreläsare och föräldracoach

Rebecka är pedagog och fd. lärare och bor sedan 2003 i Mexiko. Där har hon startat två waldorfinitiativ, samt grundat Explora ALC, Mexikos första Agile Learning Center som bygger helt på självstyrd inlärning. Hon har en unik och gedigen bakgrund inom alternativpedagogik, och anses vara en av Latinamerikas främsta experter på självstyrd inlärning.

Rebecka lever med sin oskolande tonåring Teo som har autism, och ägnar resten av sin tid åt att ge workshops och kurser för föräldrar och lärare världen över i föräldraskap, kommunikation och självstyrt lärande; samt att skapa material/innehåll för att stötta familjer som har valt självstyrd inlärning som väg åt sina barn. I Sverige har hon, genom sin unika erfarenhet av barns lärande via samtyckesprincipen, framför allt fokuserat på att hjälpa föräldrar med skolskadade barn.

Rebecka är styrelsemedlem i Tankesmedjan Tillit, som initiativtagare och medgrundare, och en av samskaparna till podden Fria Barn. 2016 kom hennes bok ”En Skola från Scratch” ut. Hon är också medgrundare av Radical Learning.

Självstyrd inlärning och fredligt föräldraskap är hennes passion. Fritt lärande, pedagogisk mångfald och samtyckesprincipen hennes grundvalar. "Barn är också människor" hennes devis.

Testimonials

“Rebeckas kurs gav oss massor med värdefulla insikter – inte bara kring våra barns utveckling, utan faktiskt också kring oss själva, våra ”sanningar”, vårt bagage och hur de påverkar relationen till våra barn!

Vi kunde snabbt se hur vårt ändrade förhållningssätt påverkade relationerna inom familjen på ett oerhört positivt sätt.

Rebecka är en inspirerande kursledare: öppen, stöttande, optimistisk och oerhört pedagogisk. Genom hennes empati och djupa kunskap om mellanmänskliga relationer – inte minst den mellan barn och vuxna – skapar hon snabbt en känsla av tillit i gruppen och fångar upp varje deltagare på ett tydligt och hjälpsamt vis.

Att få möjlighet att få både Rebeckas och de andra kursdeltagarnas perspektiv på den egna familjens processer var ovärderligt. Vi kände oss sedda och stöttade rakt igenom!

TACK, Rebecka, för en fantastisk kurs!”

Sanna

“Nu har det gått ett år sedan jag gick Rebeckas kurs för föräldrar till skolskadade barn. Så jag tänkte titta tillbaka och vara lite filosofisk. Vi har fått ett barn som “har svårt att anpassa sig”. Jag vill vända på det: Vi har fått ett barn som inte ger sig förrän han får det han behöver och har rätt till: villkorslös kärlek och frihet. Jag är så tacksam för det!

Men krocken mellan barnet och normerna i vårt samhälle – som ju finns också inne i mig – har varit hård och smärtsam.Jag upplevde att jag var tvungen att välja. Och jag ville välja människan.

Den här kursen har varit ett bra stöd för att våga utvecklas genom den här stressen, och våga lita på mitt barns egen inre drivkraft. Våga helhjärtat stötta honom, och sätta vår relation främst. Och faktiskt stötta mig själv på samma sätt.

Det behövs både stöd och tid för att få syn på hur och varför vi försöker styra och kontrollera våra barn. Jag upplevde att den här kursen gav mig det, och verktyg för att gå vidare och designa den tillvaro som vi behöver och trivs med.”

Emma

“Det går nästan inte att beskriva hur mycket som hänt och förändrats sedan jag gick Rebeckas kurs. Jag var redan på god väg innan kursen med mitt tänk och jag var på det klara med att skolan inte var rätt plats för min dotter som då var 14 år och mådde psykiskt mycket dåligt av skolan.

Det den här kursen gjorde var att jag fick bekräftat det jag redan tänkte och kände inom mig. Kursen gjorde så att jag förstod att det varken var mig eller min dotter som var ute och cyklade utan att det här med att ha barn som mår dåligt av skolan faktiskt händer många.

Det fick mig att stå starkare och bättre kunna stå upp för mitt barn och det har i sin tur gjort så att vi fått en ännu bättre kontakt. Vi har suttit många timmar vid köksbordet, druckit te och pratat om livet och det är tid som är guld värd.

Kursen ledde även till att vi tog beslutet att åka utomlands sista året i grundskolan. I stället för att ägna tid till att gå på möten i skolan och socialen så ägnar vi nu tid till varandra och att läka från det som har varit.

Rebecka är en person som har så otroligt mycket kunskap inom sitt område. Hon har arbetat i så många år och har ett självklart, proffsigt och naturligt sätt att få fram precis det jag behövde höra för att kunna gå vidare i min process. ”

Anna

“Vi tog Rebeckas kurs under den period som skolan inte fungerade för vårt barn. Vi var som familj stressade och utmattade av att försöka navigera ett skolsystem som inte fungerade för vårt barn, där vi upplevde att skolplikten gick före vårt barns mående och emot hur det i grund och botten passar hen att lära sig. Vi var också i ett enormt ekonomiskt pressat läge.

Den investering som vi gjorde i vårt barn och i oss själva genom att ta Rebeckas kurser och följa den väg som vi visste att vi behövde ta för att kunna läka och att kunna vara på vårt barns sida fullt ut, är den viktigaste investeringen vi någonsin gjort.

Det kan kännas som en stor summa att betala, och allra helst som man är i en ekonomiskt utsatt situation, men att få Rebeckas stöd och coachning och samtidigt dela resan med de andra familjerna på kursen, har varit ovärderligt för oss.

Med hjälp av Rebecka har vi kunnat stå på vårt barns sida. Vi har vågat vara i mörkret när det varit som tuffast, och när alla rädslor dök upp för oss då fanns Rebecka där och höll oss i handen och gjorde att den tillit som vi har till vårt barn bibehölls.

Rebecka, med sin breda erfarenhet, har med värme, humor, medkänsla men också med sitt mod och sina utmanande frågeställningar bidragit till att vår resa för att läka har varit en av de mest spännande resor som vi har gjort.

Jag vill bara ropa till alla vuxna vars barn håller på att krascha i skolsystemet (eller som redan har gjort det) att göra allt de kan för att gå Rebeckas kurs med coachning.

Det går nästan inte en dag som jag inte tänker på hur tacksam och glad jag är att vi valde den här vägen och att vi fick dela den med Rebecka och de andra människorna i gruppen som vi fortfarande har kontakt med. Jag är super tacksam.”

Erika